wijkplatformvelpzuid.nl

Welkom

Geachte Wijkbewoners van Velp-Zuid en verdere belangstellenden

 

 

Helaas moeten wij, het bestuur en leden van het Wijkplatform Velp-Zuid, u mededelen dat met ingang van 31-12-2018 het Wijkplatform Velp-Zuid na 13 jaar bestaansrecht wordt opgeheven.

 

Dit besluit is in goed overleg maar wel met pijn in het hart, door bestuur en leden van het Wijkplatform Velp-Zuid genomen tijdens de ledenvergadering op 30-05-2018.

Voornaamste reden van het opheffen is dat er te weinig tot geen nieuwe ledenaanwas is geweest, ook het aangeven van drie huidige leden dat zij stoppen aan het eind van dit jaar gaven de doorslag.

Hierdoor heeft het Wijkplatform Velp-Zuid geen bestaansrecht meer.

Verder vonden we allen dat met de komst van de diverse buurtcommissies (waar ook enige leden van het Wijkplatform Velp-Zuid actief aan deelnemen) het een goed moment is om te stoppen, vooral ook omdat de wijk dan niet uit het oog verloren raakt.

Ook de nieuwe kijk op en een frisse wind in de wijk vanuit deze commissies is zeker niet verkeerd en komt de wijk alleen maar ten goede.

Wel zal het huidige bestuur en de leden nog de lopende zaken afhandelen zoals het hoort, met als afsluiting de aankleding van de nieuwe Beltjeshof, hiervoor hebben we vanuit de wijkvernieuwing tenslotte een stevige financiële bijdrage geleverd.

 

Het voltallige bestuur en leden van het Wijkplatform Velp-Zuid, danken U voor de jarenlange prettige samenwerking en het gestelde vertrouwen in elkaar.

Want wat we met z’n allen hebben bereikt in deze periode is niet niks en kunnen we nog jaren mee vooruit.

Het gaat U goed en wij wensen U veel succes in de toekomst.

 

Met vriendelijke groet namens bestuur en leden van het Wijkplatform Velp-Zuid

 

 

Guus Dicker,

Voorzitter Wijkplatform Velp-Zuid

Winterfair on ice Velp

Ook dit jaar is er weer een IJsbaan op het Krajicek Playground naast Buurthuis De Poort.

Het Wijkplatform Velp-Zuid heeft dit mede gesponsord.

 

 

Het Slotwoord 2017 van onze Voorzitter

Beste Allemaal,

Hier nog een slotwoord over 2017 van de voorzitter van het Wijkplatform Velp-Zuid.

 

2017 was weer vooral aan het eind, een bewogen jaar, vooral door het verlies in november van dit jaar van ons zeer gewaardeerde lid Riet Rutten.

Riet kon men alles laten doen, zij had aan een woord genoeg en ging er dan ook voor.

Soms met zoveel inzet dat ik haar als voorzitter weleens moest remmen.

Want Riet nam geen blad voor de mond en liet zich zeker niks zeggen, en daar was niet iedereen het altijd mee eens.

Helaas na een pijnlijk ziekbed is zij heen gegaan en heeft ze toch de rust gevonden.

Ze is nu bij Piet haar man en hun zoon Rein, moge zij ruste in vrede.

 

Het Van Kolplein en omgeving is klaar en ingericht.

Donderdag 30-11-2017 jl. is er een klein bescheiden feestje gehouden om dit te vieren.

Door de onthulling van een zitbank, met daarin verwerkt de plaquettes die erbij hoorden.

Dit alles gesponsord door het Wijkplatform vanuit de pot voor de Wijkvernieuwing.

In samenwerking met Gemeente en Vivare had het Wijkplatform dit feestje opgezet.

Men werd met koffie en thee onthaald, en kon na de onthulling genieten van een stampotten buffet en erwtensoep, al met al een goede start voor de toekomst van dit gedeelte van Velp-Zuid.

 

In de wijk De Beltjeshof zijn inmiddels de sloopwerkzaamheden afgerond en de contouren van de nieuw te bouwen woningen zijn al zichtbaar.

Wij hebben inmiddels begrepen dat alle woningen vergeven zijn, dat is natuurlijk al een goede ontwikkeling.

Ook hier heeft het Wijkplatform een bedrag beschikbaar gesteld voor de inrichting hiervan.

 

De situatie in de Titus Brandsma straat is tot ieders tevredenheid en in goede samenwerking onder elkaar met succes sterk verbeterd, ook hier hebben volop aan meegewerkt.

 

Onlangs zijn ook de contacten HVR en het Wijkplatform weer wat intensiever geworden, dit tot grote tevredenheid van beide partijen.

Er is nu regelmatiger contact en men luistert naar elkaar, en leert van elkander, dat komt de wijk ook ten goede.

Werk zat dus, en we doen het graag want Velp-Zuid is ook een wijk die het verdient om energie in te steken.

 

Brengt mij op de oproep voor mensen die hier ook aan mee willen werken, heb je interesse, vind je het leuk, mail dan naar info@wijkplatformvelpzuid.nl.

 

Lieve mensen hier laat ik het bij voor 2017.

2018 word hoop ik voor eenieder een mooi, sterk en vooral gezond jaar met veel voorspoed en geluk voor ons allen.

Namens de leden van het wijkplatform Velp-Zuid en mijzelf wensen wij iedereen fijne kerstdagen en een goed 2018.

Pas goed op u zelf maar ook op mekaar, laten we zuinig zijn op ons Velp-Zuid zodat we allen wonen in een wijk met begrip, hulp en rekening houdend met elkaar, dan komt alles goed.

 

Met vriendelijke groet,

 

Guus Dicker

Voorzitter Wijkplatform Velp-Zuid.

Kinderarmoede, ook in onze wijk/buurt!?

Beste buurt- en wijkbewoners,

 

We zijn ons bewust van de verkiezings periode, 

binnen het team is besproken wat te doen met deze informatie. wij vinden het onderwerp "armoede" juist iets om aandacht aan te besteden,

 

UITNODIGING, 

 

Op 8 maart a.s. van 14.00 tot 16.00 uur geeft Jetta Klijnsma, samen met de kinderen in De Poort in Velp het startsein voor de PvdA bijeenkomst “Samen uit de Armoede” 

 

De vrijwilligers van de Poort zullen hier ook aanwezig zijn, net als een groot aantal genodigden. op deze manier willen ook wij een steentje bijdragen.

 

met vriendelijke groet,

Guus Dicker

Voorzitter Wijkplatform Velp-Zuid

 

in het bijgesloten PDF alle informatie.

def._folder_kinderarmoede_1_1.pdf

Jaarvergadering wijkplatform Velp-Zuid

dagelijks bestuur wijkplatform
dagelijks bestuur wijkplatform

Op de jaarvergadering was na een korte opening door de voorzitter, de agenda leidend voor het eerste deel.

 

Vanuit de groep bewoners, genodigde en belangstellende kwamen er vragen over het verslag. o.a. wat is er gedaan naar aanleiding van de wijkschouw in de Titus Brandsmastraat, ook vanuit de gemeente Rheden is er aandacht voor de (nauwe) straat, zodat ook de hulpdiensten er binnekort normaal doorheen kunnen rijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luisteren, meedenken en meepraten over de wijk.
luisteren, meedenken en meepraten over de wijk.

meer foto's

 

op deze bijeenkomst zijn nog een aantal foto's gemaakt, deze kunt u vinden op de pagina.

http://www.wijkplatformvelpzuid.nl/album/album-10

 

jaarvergadering Wijkplatform Velp-Zuid 22-02-2017

Beste buurtbewoners,

 

Op woensdag 22 februari sluiten wij, ons boekjaar 2016 af,

dit doen we in de poort vanaf 20:00 uur.

 

Traditioneel in de vorm van een jaarvergadering, bijbehorende stukken liggen uitgeprint voor u klaar bij de ingang van de poort, zoals nogmaals de uitnodiging met agendepunten, het verslag van de kascommissie en het jaaroverzicht van 2016.

 

uiteraard kunt u al de uitnodiging met agenda punten vinden op onze site,

daarvoor de hieronder geplaatste link aanklikken.

 

http://www.wijkplatformvelpzuid.nl/home/4

 

tot woensdag de 22ste februari,

 

met vriendelijke groet,

Guus Dicker

namens Wijkplatform Velp-Zuid.

uitnodiging_jaarvergadering_2016_aangepast_2.pdf

2016, zo weer een jaar voorbij. Nu naar voren kijken.

Beste Allemaal,

 

Hier nog een slotwoord over 2016 van de voorzitter van het Wijkplatform Velp-Zuid. op de eerste plaats moet ik alle leden bedanken voor hun inzet, maar wij kunnen niet zonder uw input, de samenwerking met woningcoörporatie Vivare, gemeente Rheden en alle overige instantie's.

2016 was voor één ieder een bewogen jaar, een bijzonder jaar voor het wijkplatform en voor haar bewoners. Ik heb de verschillende punten nogmaals beschreven, het hele document kunt u vinden op de pagina,

verslagen & documenten, zie link.

 

http://www.wijkplatformvelpzuid.nl/home/4

 

namens het bestuur en de leden, prettige kerstdagen, een goed uiteinde en een nog beter begin van 2017.

 

Guus Dicker

Voorzitter Wijkplatform Velp-Zuid

 

 

 

Flora- en fauna onderzoek Vivare-woningen

Vivare laat een flora- en faunaonderzoek uitvoeren voor een groot deel van haar woningen. 

Lees meer op: Pagina NIEUWS

Onderhoud aan de oevers van de IJssel in de gemeente Rheden 

De komende tijd voert RWS werkzaamheden uit langs de IJssel. Voor de gemeente Rheden betekent dit van Spankeren tot aan Velp. Het gaat hier om het verwijderen van bomen en struiken. De uitleg van de werkzaamheden kunt u vinden in de bijlage (factsheet van RWS over onderhoudswerkzaamheden IJssel).

 

Geen vergunning

Vanaf maandag 12 september a.s. start RWS met de werkzaamheden in onze gemeente. Dan wordt de begroeiing dunner dan 15 cm verwijderd van de stenige oevers en alle begroeiing van de kribben exclusief de bakenbomen. Voor deze werkzaamheden is geen vergunning nodig.

 

Omgevingsvergunning

De rest van de werkzaamheden bestaat uit het verwijderen van bomen dikker dan 15 cm op de stenige oevers. Voor deze werkzaamheden is wél een omgevingsvergunning  nodig. Binnenkort levert RWS de lijst aan van de te kappen bomen. Volgens planning vinden deze werkzaamheden in het najaar plaats.

 

Informatie

Voor verdere vragen en mocht u op de hoogte gehouden willen worden dan kunt u telefonisch contact opnemen met:

 

RWS

Telefoonnummer: 0800-8002

rws_r134_factsheet_onderhoudswerkzaamheden_ijsselpc_nat_1603_v02.pdf

OPENING "KRAJICEK PLAYGROUND'

Op vrijdag 8 april 2016 is de Krajicek Playground onder grote belangstelling officieel geopend door wethouder Constans Pos.

 

lees meer over de opening op pagina NIEUWS en bekijk de foto's van de opening op Zij-menu FOTO'SNIEUWS 

 

poster_opening_krajicek_playground.jpg

WIJKNIEUWS-digitaal jaargang 4, Nr.1 april 2016 is uit.

Beste wijkbewoners,

 

Onze nieuwsbrief WIJKNIEUWSdigitaal jaargang 4, Nr.1  april 2016 is uit en is vanaf nu na te lezen op onze site, pagina;  Nieuwsbrief Wijknieuws.

Wilt u onze nieuwsbrief WIJKNIEUWSdigitaal gratis ontvangen. meld u aan, mail uw naam en e-mailadres naar;

redactie@wijkplatformvelpzuid,nl    onder vermelding van:    Wijknieuws JA.  

En u ontvangt elke uitgave per mail.

 

Namens de redactie.

 

WIJKNIEUWSdigitaal is een uitgave van het Wijkplatform Velp-Zuid.

TERUGBLIK VIERING 10 JAAR WIJKPLATFORM VELP - ZUID / DAG VAN DE BUURT

Op zaterdag 20 september 2015 heeft het Wijkplatform Velp - Zuid in combinatie met de Dag van de Buurt samen met de bewoners van Velp - Zuid het 10 jarig bestaan gevierd. 

Lees meer over deze gezellige dag en over KIKA op: pagina NIEUWS.

 

Op deze pagina WELKOM kunt u ook het jubileumboek lezen, en de bedankbrief van: 

KIKA  'Stichting Kinderen Kankervrij'

Jubileumboek '10 jaar Wijkplatform Velp - Zuid'

Klik op onderstaande link en u kunt de jubileum uitgave lezen van

10 jaar Wijkplatform Velp - Zuid.

jubileumboekje_wpf_velpzuid_def_dig_opt.pdf

Bedankbrief van KIKA 'Stichting Kinderen Kankervrij'

bedankbrief_kika.pdf

WIJKVERNIEUWING VELP ZUID

Alles over de laatste stand van de wijkvernieuwing kunt u nalezen op de pagina WIJKVERNIEUWING VELP-ZUID

HET WIJKPLATFORM VELP - ZUID ZOEKT NIEUWE LEDEN,

Heeft u wat tijd over en wilt u wat betekenen voor uw buurt en wijk.

Wordt lid van het Wijkplatform Vel-Zuid.

Meld u aan als lid via;

                

                              info@wijkplatformvelpzuid.nl