wijkplatformvelpzuid.nl

Wijkvernieuwing Velp-Zuid

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de wijkvernieuwing Velp-Zuid.

 

De gemeente Rheden, Vivare en het Wijkplatform Velp-Zuid houden zich de komende 10 - 15 jaar bezig met de wijkvernieuwing van Velp-Zuid. Het gaat hier om beter wonen, werken en samenleven in de wijk.

 

In de Troelstrastraat e.o. zijn de "Projectgroep Troelstrastraat e.o." en het Wijkplatform Velp-Zuid de samenwerking aangegaan.

De nieuwsbrief die de projectgroep uitgeeft voor de bewoners van de Troelstrastraat e.o. staan vanaf nu ook op deze pagina.

 

De wijkvernieuwing zal plaats vinden in verschillende fasen,

 

verandergebied 1a,  Troelstrastraat e.o.   start 2014

verandergebied 1b,  van Kolplein e.o.       start september 2014

verandergebied 2,    Colijnstraat e.o         start verwachting vierde kwartaal 2015

verandergebied 2     Beltjeshofstraat e.o. start verwachting mei 2017

 

 

Als u op onderstaande link klikt dan wordt de kaart getoond met de verandergebieden binnen de wijkvernieuwing. 

verandergebieden_velp_zuid.pdf

'PROJECT BELTJESHOFSTRAAT E.O.'

De bewoners van de Beltjeshofstraat e.o. hebben van Vivare een uitnodiging gekregen op om maandag avond 7 maart 2016 aanwezig te zijn in De Poort, waar zij op de hoogte gebracht zouden worden over de plannen van Vivare wat er met de huizen in dat gebied zal gaan gebeuren. Om 19.00 uur begon de bijeenkomst en de opkomst was groot en daar is na enige uitleg bekent gemaakt dat Vivare voornemens is om de huizen binnen het project te slopen om plaats te maken voor nieuwbouw.

 

Besluit Vivare

Het definitieve sloopbesluit heeft betrekking op de volgende woningen:

Beltjeshofstraat 2 t/m 22 (even) en 1 t/m 19 (oneven), 23 en 25

Graaf Ottostraat 2 t/m 28 (even), 2b t/m 24b (even)

Hertog Arnoudstraat 2 en 4,  en Mauritsstraat 2 t/m 8 (even), 3 en 5

 

Het besluit houdt het volgende in:

Het sociaal plan treedt in werking per 2 mei 2016. De bewoners hebben dan 12 maanden de tijd om op zoek te gaan naar een andere woning.

De verhuiskostenvergoeding van € 5892,- (prijspeil 2016) is bij het ingaan van het sociaal plan van toepassing.  

De hierboven genoemde woningen worden vanaf 2 mei 2017 gesloopt.

 

Huisbezoeken:

In de periode van 14 maart tot 25 april a.s. komt een medewerker van Vivare bij de bewoners thuis om de woonwensen en persoonlijke situatie te bespreken.

PROJECT "COLIJNSTRAAT E.O."

In het project ‘Colijnstraat e.o.’ is duidelijkheid gekomen over wat Vivare met de 22 woningen en één bedrijfsruimte in de Colijnstraat, Willemstraat en Graaf Ottostraat gaat doen en wanneer dit gaat gebeuren. Vivare heeft de bewoners hierover geïnformeerd op Dinsdag 7 oktober 2014 tijdens een bijeenkomst op het kantoor aan de Waterstraat in Velp. Hiervoor waren ook de H.V.R. (Huurders Vereniging Rheden) en het Wijkplatform Velp-Zuid uitgenodigd.

GROOT ONDERHOUD PROJECT "TROELSTRASTRAAT E.O." Verandergebied 1

 

Nadat Vivare in november de flora- en faunaontheffing had ontvangen en er maandagavond 25 november  een start bouw bijeenkomst voor de bewoners van het gebied was geweest,kon er officieel gestart worden met het verbeteren van de 191 woningen in de wijk.

Volgens plan waren alle 8 duplexwoningenin de week van 16 december gesloopt en intussen is van Wijnen bouw bezig de overige duplexwoningen om te bouwen naar eengezinswoningen. In de nieuwe kopgevels waar de duplexwoningen gesloopt zijn, daar zijn grijze stenen met gaten in aangebracht voor vleermuizen en ook zijn er gaten voor gierzwaluwen. 

Eind januari is er gestart met groot onderhoud aan de eerste eengezinswoningen in de Troelstrastraat. Op dit moment (eind september) worden de laatse woningen binnen het project aangepakt.

Openbaar gebied "Troelstrastraat e.o."

Enkele voortuinen binnen het gebied worden korter gemaakt, de gemeente Rheden start hier maandag 6 oktober 2014 mee. De betreffende bewoners hebben al een keuze gemaakt voor hun nieuwe erfafscheiding. Begin november start de aanpak van straten en stoepen.

 

LAATSTE SPREEKUUR  ELZENSTRAAT  30.

Op maandag 29 september 2014 is het laatste spreekuur op Elzenstraat 30 voor het project "Troelstrastraat e.o."

.

Nieuwsbrief "Projectgroep Troelstrastraat e.o."

Hier staan de nieuwsbrieven van de "Projectgroep Troelstrastraat e.o."

Nieuwsbrief Jaargang 2 nr. 1 - 2013

nieuwsbriefbewonersavond_jaargang_2_nr.1_2013.pdf

START PROJECT ' VAN KOLPLEIN E.O.' Verandergebied 1b

sloop van woningen H. Heijermansstraat
sloop van woningen H. Heijermansstraat

In september is een begin gemaakt met de sloop van de eerst huizen in het project 'van Kolplein e.o.' Overlast is tijdens de sloop / nieuwbouw niet te voorkomen en de aannemer zet, in overleg met de gemeente (delen van) straten af en er worden tijdelijke parkeerveboden ingesteld, dit om de werkzaamheden en de doorstroming van het verkeer niet te verstoren. Op dit moment geldt er een pakeerverbod voor de Elzenstraat tussen de Waterstraat en de Groen van Prinstererstraat.

NIEUWBOUW VAN KOLPLEIN E.O.

Nieuwbouw in de H.Heijemansstraat
Nieuwbouw in de H.Heijemansstraat

Op dit moment is de nieuwbouw in het 'project van Kolplein' in volle gang.

Bouwonderneming OPTIMUM is op twee plaatsen begonnen met de nieuwbouw, nl. in de Thorbeckestraat en de H.Heijemansstraat.